O firmie

Firma Handlowa Copiak spółka jawna prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi pochodzenia krajowego i zagranicznego z wyłączeniem koncesjonowanych.
Działalność gospodarcza jest prowadzona od 25 stycznia 1993r.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 19-12-2001r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000074311. Przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, olejów, tłuszczów, sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych, żywności i produktów spożywczych.

Firma prowadzi działalność na giełdzie hurtowej mieszczącej się w Katowicach - teren Centrum Handlu Hurtowego Oborki 130

Odbiorcami jest około 500 małych i średnich sklepów detalicznych oraz kilkanaście hurtowni z terenu Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Gliwic, Będzina, Tarnowskich Gór i okolic Częstochowy.